Torsdagen innan valet fick eleverna på Södra Vätterbygdens folkhögskola rösta i skolvalet som arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

I takt med att valresultaten ramlar in från landets valdistrikt kom resultatet från skolvalet under måndagseftermiddagen. I år anmälde sig 1 600 skolor och över 500 000 av eleverna hade möjlighet att rösta. Totalt var det nära 400 000 av dem som tog chansen att rösta. Det som sticker ut är att det var en större andel elever som röstade blankt samt att fler röster kom från friskolor än tidigare.

Det som skiljer det nationella resultatet från Svf är valet av block. Det nationella valet visar en tydlig fördel för högerpartierna, medan Svf:s resultat pekar på det motsatta.

Nationellt skolvalsresultat
Svf:s valresultat

Axel Strandberg
j21stax@svf.fhsk.se

Tobias Sjöstedt
j21sjto@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4