KRÖNIKA

Pressfrihetens dag firas varje år den 3 maj för att öka medvetenheten om vikten av pressfrihet och behovet av att försvara journalisters rättigheter runt om i världen. Det är en dag för att hedra journalister som på ett och annat sätt sätter sina liv på spel för att föra ut sanningen till allmänheten. 

Pressen kallas ofta för det fjärde ståndet, en term som syftar på att kontrollera makten hos myndigheter och andra institutioner. Men i den senaste pressfrihetsindexet som togs fram nu i veckan så ser situationen för journalister runt om i världen mörk ut och Sverige tappar en placering och landar på fjärde plats. Orsaken är bland annat den nya lagen mot utlandsspioneri som trädde fram 1 januari i år.

Det innebär i sin korthet att myndigheterna får större makt att begränsa svensk media bevakning av Sveriges internationella samarbeten. Journalister och visselblåsare kan nu stämplas som spioner utan några större protester. Vi har sett hur svenska politiker backar från tyranner för att gå med i NATO och smörar för den turkiska presidenten vid varje tillfälle. Och nu ge vi andra makthavare möjligheten att påverka vilka nyheter vi får publicera. 

Om jag idag skulle skriva en artikel om hur soldater på FN-uppdrag i Centralafrikanska republiken utnyttjade barn sexuellt och där förövarna skulle vara franska fredssoldater. Eller skriva en artikel om att det var Turkiets president som låg bakom bombdådet i Istanbul hade det kunnat leda till fängelsestraff . Härom veckan valde SVT för första gången att stoppa en publicering med hänvisning till spionlagen. Texten kopplades till de läckta Pentagon-dokumenten som skapade rubriker över hela världen. Att Sveriges goda relationer med andra länder kommer före vår press- och yttrandefrihet samt att man kan straffas för att ha rapporterat om obekväma sanningar är groteskt och en attack på den svenska demokratin.

Idag är det pressfrihetens dag, en dag där vi ska värna journalistik och det faktum att vi i Sverige har yttrande- och tryckfrihet. Och till skillnad från andra dagar så finns det idag en anledning att fira. Pressfrihetens dag påminner oss om att en fri press inte bara är viktig för journalister utan för oss alla. Det är en grundläggande mänsklig rättighet och en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Så låt oss fira denna dag genom att försvara pressfriheten och stödja de modiga journalister som sätter sina liv på spel för att ge oss sanningen.

Halimo Yassin Ali

a21alha@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4