De politiska ungdomsförbunden fick en fråga om de vill se en statlig utredning av cannabislegalisering. Fem av sju ungdomsförbund ställer sig positiva till en utredning, det rapporterar P3 Nyheter. Men det finns splittring inom förbunden.

Det moderata ungdomsförbundet (MUF) är på nationellt plan för en legalisering av cannabis och vill således se en statlig utredning av frågan. Här går ungdomsförbundet emot sitt moderparti som deklarerat sitt motstånd mot legalisering.

“MUF Jönköpings län tillsammans med många andra distrikt samt moderpartiet är dock emot en cannabislegalisering”, skriver Sam Kharazmi, distriktsordförande i MUF Jönköping, i en skriftlig kommentar till Journalistlinjen.nu. 

Kharazmi skriver också att deras distriktsförbund, till skillnad från förbundet på nationell nivå, inte är för en statlig utredning. 
“Vi ligger i linje med moderpartiet och jobbar för att ändra förbundets nationella hållning i frågan”, skriver Kharazmi.

Det moderata ungdomsförbundet (MUF), Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), det Liberala ungdomsförbundet (LUF), Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) och det Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU), har på nationell nivå svarat att de välkomnar en statlig utredning om legalisering av cannabis.

Marcus Krohn
j22krma@svf.fhsk.se 

G-BVQ5VFQ7W4