Hur klarar sig studenter i tuffa ekonomiska tider och hur upplever Södra Vätterbygdens folkhögskolas ekonomiassistent Eva-Marie Ehrenholm elevers ekonomi i år? Klarar de att betala sina fakturor?

I december betalas inget CSN ut, vilket gör att studenter får mindre inkomster att leva på. Detta i en månad då många vanligtvis har mer utgifter inför jul. 

En del elever på skolan vittnar om tuffa tider, medan en del verkar klara sig bra tack vare tidigare inkomster och sparande. 
En elev berättar att hon arbetar på flera jobb samtidigt som hon studerar, vilket medför att skolans arbete blir lidande. 

Eva-Marie Ehrenholm, ekonomiassistent på SvF är personen på skolan som har koll på frågor om just ekonomi. Hon har dock inte märkt av att det varit tuffare i år än tidigare.
Hon berättar hur de i början på terminen går ut och informerar om kommande fakturor och att det då gäller att planera. De schemalägger fakturorna efter CSN:s utbetalningar. Detta för att eleverna ska kunna betala sina fakturor. 

–  Om man har svårt att betala så får vi pratas vid, så vi kan lägga upp en plan och eventuellt förlänga förfallodatum, säger Eva-Marie Ehrenholm.

I december får eleverna ingen faktura från skolan. Detta för att skolan planerar fakturorna efter CSN:s utbetalningar. Fakturan för december kommer då att skickas ut i januari.

– Vi har haft elever som har varit inne och pratat med oss under terminens gång.

– Det viktiga är att man kommer in och pratar med oss, så kan vi lägga upp en plan, säger hon. 

Eva-Marie tipsar om att det är viktigt att planera sina utgifter efter sina inkomster. Se till att ha koll på fasta utgifter som hyra, mat och telefon och planera därefter.

Sandra Andersen 
j22ansa@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4