Det råder en viss oenighet inom Alliansen i Jönköping inför höstens val. Medan KD är tydliga med att det är ett fortsatt allianssamarbete som gäller öppnar både L och C upp för andra alternativ. ”Jag kan nog se att vissa liberala värden kan få mer plats tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister än vad som får plats i Alliansen, säger Anna Mårtensson (L).

I kommunpolitiken är det inte alltför ovanligt att partierna skapar koalitioner över blockgränserna. I Norrköping ser vi till exempel att Socialdemokraterna styr tillsammans med Alliansen och i Linköping styr regeringspartierna S och MP ihop med Liberalerna. I Jönköping har vi dock under den senaste mandatperioden haft ett alliansstyre med de rödgröna som en tydlig opposition. Under tisdagens debatt på Harrys i Jönköping var just tänkbara koalitioner och samarbeten efter valet den flitigast debatterade frågan när stans toppolitiker samlades. Andreas Sturesson (KD) klargjorde tydligt i debatten att han tycker det är viktigt att det fortsatt finns tydliga olikheter mellan partierna.

– Det måste inte heta just höger och vänster, men jag tycker att det är viktigt att partierna är olika, för människor är olika. Om många partier samsas om en och samma sak kommer det till slut inte att motsvara vad människor tycker och då skapas utrymme för ytterlighetspartier när människor känner att deras åsikter inte blir företrädda i det politiska församlingarna, sa Sturesson när vi efter debatten bad honom utveckla resonemanget kring varför han helst inte ser blocköverskridande koalitioner.

– Blir det inte ett alliansstyre kommer vi vara ett aktivt oppositionsparti. Då har vi en annan roll att fylla, nämligen att erbjuda ett alternativ till de som styr, fortsätter han.

Både Centerpartiet och Liberalerna gläntade på dörren åt vänster under debatten.

– Jag tycker att man måste vara mer öppen och kreativ. Hur kan vi säkerställa att den här kommunen blir så liberal som möjligt är frågan vi måste ställa oss, sa Liberalernas representant Anna Mårtensson till oss efter debatten.

Mårtensson, som i höstens val satsar på en plats i riksdagen och således kommer lämna kommunpolitiken, är inte främmande för att hennes parti skulle kunna ingå en allians med S och MP i Jönköpings kommun, likt partiet gjort i Linköping.

– På lokal nivå blir det ganska pragmatiskt. Jag kan nog se att andra liberala värden kan få mer plats tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister än vad som får plats i Alliansen, säger L-politikern och utvecklar:

– Skulle vi samarbeta med S handlar det om vilket liberalt inflytande vi skulle få i en sådan koalition. Jag tycker det har fungerat väldigt bra i Alliansen här i kommunen. Jag känner mig väldigt hemma i den familjen men man måste vara öppen för andra alternativ också.

Om Sturessons (KD) tankar kring farorna med att väljarna kan uppleva det som att det inte finns några tydliga skillnader mellan partier säger Mårtensson (L) så här:

– Jag är inte så tydlig som Sturesson där, utan det viktiga är att våra liberala värderingar får plats. Om de inte ges plats, oavsett koalitionspartner, kanske man ska överväga att gå i opposition.

Sturesson skickar en tydlig hälsning till Liberalerna och Centerpartiet inför valet.

– Jag hoppas att C och L prioriterar Alliansen i första hand. Om de sedan gör ett annat val är det först och främst inför sina väljare som de ska förklara vad de gjort för val.

Men för dig finns det två val, antingen sitter du med i ett alliansstyre eller så går du i opposition?

– Jag har suttit i alliansstyre med Miljöpartiet, men som jag ser det just nu går vi till val för ett fortsatt alliansstyre. För mig är det inte intressant att fundera på andra alternativ nu.

Men du är inte helt främmande att styra med MP?

– Miljöpartiet är ett annat parti idag än de var mandatperioden 2010-2014, så det enkla svaret är att jag kommer fortsätta jobbet för ett fortsatt alliansstyre, sedan avgör väljarna vilka matematiska möjligheter som finns efter valet.

Anton Rimstedt

G-BVQ5VFQ7W4