Kenneth Liljegren. Foto: Vidar Donnér.

All snö har i vinter gjort Jönköpings vägar svårframkomliga. För rörelseförhindrade blir det extra svårt att ta sig fram. Det begränsar möjligheterna att ens ta sig till vissa delar av centrala Jönköping.

Kenneth Liljegren som är Ekonomiansvarig på Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO, i Jönköping och själv sitter i rullstol, tycker att Jönköpings gator är för dåligt plogade. Det är framförallt vallar som gör det svårt att ta sig fram.

– Till exempel vid övergångsställen med rödljus är det svårt att nå till knappen om man sitter i rullstol, eftersom de har lagt en vall av snö mot stolpen, berättar Kenneth

För Kenneth är det inget nytt att det är problem under vintern. Men han tycker ändå att det är lite konstigt att det inte sköts bättre. Det lager snö som plogbilarna lämnar kvar på vägarna och trottoarerna blir som till ”mjöl” som gör det omöjligt att ta sig varken framåt eller bakåt. Plogningen är mycket bättre ute på Råslätt där Kenneth bor, menar han.

– Man plogar mycket noggrannare, det är riktigt bra framkomlighet. Förstår inte riktigt varför det inte är lika bra inne i centrala Jönköping. De bör ju ha fler maskiner och mer människor som sköter snöröjningen. På öster är det helt omöjligt att ta sig fram.

Men Kenneth tillägger att HSO har en tät kontakt med kommunen och tekniska kontoret. Samarbetet mellan dem fungerar bra och även om de ibland får ringa och påminna dem tycker han att plogandet av handikapps-parkeringar är riktigt bra

– De gör det extra framkomligt på parkeringsplatserna utmed vägen.

Ove Edlund. Foto: Vidar Donnér.
Ove Edlund. Foto: Vidar Donnér.

Ove Edlund sitter i permobil och han tycker också att det är svårt att ta sig fram under vintern. Framförallt på trottoarerna är det svårframkomligt, menar han.

– Men det är nog värst för de äldre med rullator.

G-BVQ5VFQ7W4