Större utgifter i december – studenter utan CSN

Hur klarar sig studenter i tuffa ekonomiska tider och hur upplever Södra Vätterbygdens folkhögskolas ekonomiassistent Eva-Marie Ehrenholm elevers ekonomi i år? Klarar de att betala sina fakturor? I december betalas inget CSN ut, vilket gör att studenter får mindre inkomster att leva på. Detta i en månad då många vanligtvis har mer utgifter inför jul.  […]

G-BVQ5VFQ7W4