Svenskar har dålig kondition

Nästan varannan vuxen svensk, 46 procent, har hälsofarligt dålig kondition, enligt en ny studio gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Studien omfattar 350 000 personer i åldern 18-74 som frivilligt har genomgått en hälsoprofilsbedömning. Enligt studien har svenskars konditionsförmåga försämrats markant. Mellan åren 1995-2017 har antalet svenskar med hälsofarligt dålig kondition ökat från 27 […]

G-BVQ5VFQ7W4