Stort behov av god man till ensamkommande

Jönköpings kommuns kampanj – ”Öppna din dörr” – för att värva gode män till ensamkommande flyktingbarn har varit framgångsrik. Trots uppskrivna prognoser gällande antalet ensamkommande nästa år så är läget under kontroll, säger Linda Löfgren på överförmyndarnämnden. Antalet ensamkommande flyktingbarn väntas öka kraftig de närmast följande åren. Sedan 2005 finns det en lag som innebär […]

G-BVQ5VFQ7W4