Det blir säkrare och säkrare att färdas med bil på Sveriges vägar. Förbättrad säkerhet i bilarna, bättre vägar och förståndigare förare gör att antalet dödsolyckor i trafiken har minskat med cirka 20 procent under 2010. Trots att halka har varit ett problem de första veckorna 2011, fortsätter dödstalen att minska.

Enligt de senaste undersökningarna av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, minskar dödsolyckorna på Sveriges vägar. Under 2010 omkom 287 personer i trafikolyckor i Sverige, vilket är en minskning med ungefär 20 procent jämfört med de 355 som omkom i trafiken under 2009.

Trafikverket berättar i ett pressmeddelande att anledningen till de minskade antalet olycksfall beror mycket på trafikanterna själva som nu följer hastighetsbegränsningar bättre än tidigare. Dessutom har förbättringar i vägnätet bidragit till de minskande siffrorna. Precis som den förbättrade säkerheten i personbilar.

Jönköpings län har under året haft stigande antal viltolyckor, på grund av den ökande älgstammen. Men även här har dödstalen i trafiken minskat från 12 dödsfall 2009 till 9 under 2010. Detta tyder på att trafikverkets uttalande, om att bilsäkerheten har blivit bättre, stämmer.

Trots extrem halka under de första veckorna 2011 syns det ingen ökning av dödsolyckorna. Ylva Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på trafikverket, menar att halkan gör att trafikanterna håller lägre hastigheter. Även om det hala väglaget gör att man lättare kör av vägen, leder det inte till svåra personskador eller dödsolyckor om hastigheten är lägre. Ylva Berg berättar att det främst är plåtskador på bilar som har anmälts än så länge. Endast två dödsfall i trafiken i Sverige i år.

G-BVQ5VFQ7W4