Manliga transvestiter luckrar upp könsordningen på sina arbetsplatser. Troligtvis därför att de inte försöker passera som kvinnor utan snarare kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden.
   — Hellre än att slaviskt följa eller medvetet överdriva kvinnliga könsstereotyper är det många som underdriver könsstereotypernas betydelse, säger Torkild Thanem som forskat inom ämnet.

En studie från Stockholms universitet visar på att flera män som är öppna med sin transvestism på sin arbetsplats hjälper till att vigda synen av könsroller. De negativa reaktioner som dyker upp möts snabbt av positiva reaktioner från andra arbetskollegor.

— Medan några få kollegor vill försvara könsordningen när den utmanas bidrar flertalet positiva kollegor till att luckra upp könsordningen ytterligare och till att göra fler genusuttryck möjliga, säger Torkild Thanem, professor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Torkild Thanem har suttit med i forskningsteamet som gjort observationer och intervjuer med ett tiotal personer säger att männen snarare inte vill passa in i någon könsstereotypisk mall än att medvetet överdriva kvinnliga könsstereotyper. Deras försök att bryta ny mark visar därför att deltagarnas transvestism utmanar både könsstereotyperna och könsdualismen.

— Transvestiter som öppna med sin transvestism finner det mindre relevant att passera som kvinnor än vad som tidigare antagits, vilket kan vara en bidragande faktor till att acceptansen för olika genusuttryck blir större, berättar Torkild.

Att transvestiterna inte vill följa könsstereotypiska roller tros vara anledningen till den stora förståelse de möter på sin arbetsplats. Deras blandning av manliga, kvinnliga och könsneutrala beteenden och egenskaper gör att acceptansen ökar för olika typer av genusuttryck.

Olivia Christoffersson

 

G-BVQ5VFQ7W4