I över en månad har vi fått läsa kvinnors berättelser om sexuella trakasserier. Sedan började också uppropen från olika yrkeskårer. Mycket har hänt och än är det inte slut. Bland annat så kommer det under december komma ut två samlingsböcker i ämnet.

Första gången #metoo användes var 2006. Tarana Burke ville göra det möjligt för de som överlevt sexuella övergrepp att visa för varandra att de inte är ensamma. Främst skapade hon #metoo för unga kvinnor som har blivit utsatta. Kampanjen fick ett nytt lyft den 15 oktober i år då Alyssa Milano bad människor som hade blivit sexuellt trakasserade att svara på hennes tweet med #metoo. Anledningen till att hon skrev så, var till följd av att producenten Harvey Weinstein anklagades för att ha utsatt skådespelerskor och medarbetare för sexuella trakasserier. Söndagen den 22 oktober hölls det manifestationer runtom i Sverige mot sexuella trakasserier och övergrepp. Nu över tio år sedan kampanjen startades är den större än någonsin.

Till följd av kampanjen #metoo har samlingsprojektet Min upprättelse startats. Det är en hemsida som stöttar och hjälper de som utsatts för sexuella övergrepp. Där finns det möjlighet att få juridisk hjälp, psykologiskt stöd och guidning till hur du anmäler. Bakom projektet som initiativtagare står bland annat journalisten Cissi Wallin.

I december månad kommer det två böcker som ingår i #metoo kampanjen. Den ena är författad av Amanda Lundeteg och Colette van Luik och heter me too : 100 berättelser och 10 frågor som behöver besvaras. Den innehåller berättelser och frågeställningar som ska hjälpa oss vidare efter #metoo. Boken ska vara som redskap för samtal, utveckling och förändring. Denna bok innehåller också en faktadel. Den andra boken heter me too – Så går vi vidare – röster, redskap och råd och har Alexandra Pascalidou som huvudredaktör. Det är en antologi av olika personers berättelser om sexuella övergrepp och sexuellt våld. Boken är till för hålla debatten vid liv och inkludera de som inte känt att rörelsen handlat om dem. Den innehåller också tips på var man kan få stöd, råd och verktyg.

Det har tidigare funnits kampanjer i Sverige så som #prataomdet och FATTA. Men de har inte fått lika stort genomslag som #metoo nu har fått. Sedan en tid tillbaka har det kommit efterföljande hashtags med samma betydelse från olika yrkesgrupper, här nedan kan du läsa dem. Men det kommer hela tiden nya hashtags från flera olika yrken.

#tystnadtagning

Är skådespelerskors uppror och har 705 underskrifter.

#teknisktfel

Är teknikbranschens uppror och har 1 139 underskrifter.

#deadline

Är journalisternas upprop och släpptes under tisdagskvällen med 4 084 underskrifter.

#närmusikentystnar

Är musikers uppror och hade från början 1 993 underskrifter men har fått ett till på 200 och är nu uppe i 2 192 underskrifter.

#imaktenskorridorer

Är politikers uppror och har 1 319 underskrifter.

#visjungerut

Är opera och konstmiljös uppror och har 705 underskrifter.

#medvilkenrätt

Är juristbranschens uppror och har 5 965 underskrifter.

Följande uppror kommer publiceras inom kort:

#vikokaröver

Är restaurangbranschens uppror.

#räckupphanden

Är gymnasielevers uppror.

#påvåravillkor

Är försäkringsbranschens uppror.

#tystiklassen

Är lärares uppror.

#tystdansa

Är dansares uppror.

#orosanmälan

Är socialarbetares uppror.

#timeout

Är idrottsbranschens uppror.

G-BVQ5VFQ7W4