Radioprogram om pinsamheter, hur man ska eller inte ska bete sig och hur man gör när man bara vill försvinna ner i golvet.

G-BVQ5VFQ7W4