Reportage
Linda Ohlquist

En värld utan TikTok ​

Det finns mycket bra saker med sociala medier. Men frågan är om de tar bort kreativiteten från människor, om vi tappar de sociala koderna när

Svf Morgon

G-BVQ5VFQ7W4