Lund, Uppsala och Umeå har en hel del gemensamt; de är alla större universitetsstäder och dess invånare tenderar att rösta på partier åt vänster. Man brukar säga att så som…