Landstingsvalet är ett bortglömt val. Det anser landstingspolitikern Inga Jonasson (V).
– Det är viktigt poängtera att man faktiskt kan ta olika beslut i de olika valen.

Foto: Adrian Boliston

Det svagare intresset för landstingsvalet beror på dess mellanställning, anser Inga Jonasson, landstingspolitiker för vänsterpartiet i Jönköpings län. Kommunvalet ligger nära väljarna, och riksdagsvalet blir viktigt eftersom många beslut tas på den nivån.

– Men väldigt viktiga frågor hamnar då i skymundan, säger Inga Jonasson. Hälso- och sjukvård ligger ju alla människor jättenära. Landstingsvalet förtjänar mer uppmärksamhet.

Esse Petersson, landstingspolitiker för Folkpartiet, håller inte med om Inga Johanssons antagande.

– Jag tillhör dem som säger att landstingsvalet är rätt känt, och att det finns landstingspolitiker som är mycket mer välkända än kommun- och rikspolitiker.

Han säger dock att det finns en risk att landstingsfrågorna hamnar på en mellannivå. En av hans huvudfrågor är därför att skapa Region Östra Götaland inför valet 2014, där Jönköping ska bli regioncentrum.

– Med större regioner får vi inte mer pengar, men när resurserna samlas får de en större kraft.

Omdiskuterad gemensam valdag

För Inga Jonasson är frågan om privata alternativ inom vården den viktigaste landstingsfrågan.

– I allt väsentligt ska vården drivas i landstingets regi. Privata alternativ ska finnas enbart som komplement, där man inte hittar ett bra sätt att driva det inom landstingets regi. Vi vill inte se privata vinstintressen ta över.

Sverige har haft en gemensam valdag för riksdags-, landstings- och kommunval sedan år 1970. Den lösningen är omdiskuterad. För åtta år sedan kom slutbetänkandet i en nio års lång författningsutredning. Där konstaterades att den gemensamma valdagen bör behållas, eftersom valdeltagandet i kommun- och landstingsvalen annars antas minska. Kommitténs representanter var dock oeniga. Vissa menade istället att den nuvarande ordningen gör att den lokala politiken kommer i skymundan.

Lägre valdeltagande i landstingsvalet

I Jönköpings län finns det vissa skillnader i valdeltagande mellan riksdags- och landstingsval. I partiröster skiljer det oftast några procentdecimaler. Förra valet var dock valdeltagandet 82,2 procent till riksdagsvalet och 79,6 i landstingsvalet.

– Jag tror att det finns en risk att man slentrianröstar likadant i landstingsvalet som i de två andra valen, säger Inga Jonasson. Det har vänsterpartiet drabbats av, och jag vill därför påpeka att man faktiskt kan ta olika beslut i de olika valen. Det är viktigt att det finns olika tydliga alternativ av välja mellan, även i landstingsvalet.

Även i den frågan skiljer sig Esse Petersson åsikt från Inga Johanssons.

– Välkända landstingspolitiker kan få betydligt större antal röster i landstingsvalet än i kommunvalet, det har jag sett i min egen valkrets.

G-BVQ5VFQ7W4