Kollektivtrafiken på landbygden behöver förbättras

Glesbygdsfrågorna har hamnat i fokus. Gunilla Holmberg–Karlsson på stadsbyggnadskontoret i Jönköping anser att kommunen har en levande landsbygd men att kollektivtrafiken kan förbättras. Anna Nilsson som driver Öresrums Livs är inne på samma linje. – De borde tänka mer på bussförbindelserna, så att det är lättare att komma hit eller åka här ifrån, säger Nilsson.

G-BVQ5VFQ7W4