Stadsparksvallen har varit en viktig fråga i valrörelsen i Jönköping. Politikerna är oeniga, men nu vill Jönköpings Södra få till byggnationen så fort som möjligt.
– Vi vill börja på den nya arenan omgående, det är ingen tvekan, säger Sune Lantz, styrelseordförande i J-Södra.

I oktober förra året beslutade kommunledningen att den gamla arenan ska rivas och att det ska byggas en ny modern arena på samma plats. Men nästan ett år senare har ännu inget hänt och det är många olika åsikter om hur det faktiskt kommer att bli.

Socialdemokraterna är ett av partierna som motsätter sig det ursprungliga förslaget. De vill ha byggnationen på en central plats.

– Vi avfärdar inte stadsparken, men själva bekymret är de ekonomiska bitarna och de taktiska bitarna. Det vi vill ha är en arena i ett centralt läge, vi har inte sagt definitivt vilken plats, men Elmia eller Jordbrovallen är några exempel som kommit upp, säger Ilan de Basso, kommunalråd för Socialdemokraterna i Jönköping.

Jönköping Södras ordförande Sune Lantz har dock en annan uppfattning. Han vill att den nya arenan ska byggas enligt kommunledningens förslag.

– Vi vill riva den gamla och bygga den nya och göra det så miljöanpassat som möjligt. Vi vill ha samma arenakapacitet som på den gamla, inte ha en arena som bara bli fullsatt någon enskild match någon gång ibland. Bygger vi en för 10 000 så kommer folk kanske inte köpa säsongskort lika mycket utan gå mer när de känner för det.

Han jämför med hur HV71 har lyckats med Kinnarps Arena som tar 7000 åskådare.
– Vi tror mer på en HV-modell, de har nästan alltid fullsatt och då är det bättre med en arena på 5500-6000 åskådare för oss.

Att följa Socialdemokraternas förslag genom att bygga på Elmiafältet avskriver han nästan helt.
– På Elmiafältet måste man bygga på parkeringen och då måste det till nya parkeringar. Till exempel genom att bygga ett parkeringshus. Den investeringen blir mycket större och det är inte ett särskilt realistiskt alternativ.

Miljöpartiet som var med och beslutade om att bygga en ny arena i stadsparken ändrade sig för två veckor sedan då de vill bevara parkens natur.

– Förra årets beslut var inte förankrat bland medlemmarna i partiet. Vi är positiva till en renovering av den befintliga arenan inom de ramar som finns, men vi är inte för någon utbyggnad eftersom vi vill värna om de grönytor som finns där, säger Margareta Sylvan, kommunalråd för Miljöpartiet i Jönköping.

Hon tar även upp bristen på parkeringar vid Stadsparksvallen som en viktig fråga som behöver lösas. Men Miljöpartiet har inte spekulerat i var den nya arenan ska ligga.

Sune Lantz vet i alla fall var står i frågan.
– Jag ska sätta mig ned och diskutera med politikerna om det här så fort som möjligt, men vi vill ha till en ombyggnad. Det är vi helt klara med.

Journalistlinjen har sökt Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet för en kommentar.

Samuel Abrahamsson och Jakob Romeborn

G-BVQ5VFQ7W4