För drygt 5 år sedan startade Kim och Julia Karhu ett projekt i syfte att förbättra ungas psykiska välmående. Initiativet grundade sig på att de ansåg att politiker och institutioner lade för mycket fokus på psykiska sjukdomar och för lite fokus på just den psykiska hälsan hos unga. Tillsammans driver de också ‘’Välmåendepodden’’.
Idag föreläste de på Svf. 

‘’Vi väcker ungas drömmar och hopp för framtiden och deras kraft att ta sig dit!’’. Så lyder visionen för projektet Wake me up.
Wake me up är en app som ger tillgång till coacher online, där ungdomar i åldrarna 16-25, kan få vägledning och stöttning helt kostnadsfritt. 
Organisationen Wake me up drog igång under sommaren 2018. Senare samma höst lanserades appen som gör det möjligt för ungdomar att prata med en coach som vägleder och inspirerar ungdomar att hitta mening och energi inför framtida utmaningar. 
‘’Alla våra coacher måste ha en ICF-certifiering’’, berättar Julia Karhu. ‘’Många av våra coacher är även utbildade psykologer och socionomer’’, fortsätter hon. ‘’I dagsläget har vi drygt 50 coacher runt om i hela Sverige’’.

Alla möten och samtal med coacherna sker digitalt. Detta för att kunna nå ungdomar i hela landet och inte bara i storstäderna. 
‘’Vi hade redan innan 2019 tänkt ut den här digitala modellen och insåg när pandemin slog till att det var rätt väg att gå’’, förklarar Julia. 
Wake me up är en ideell organisation, vilket innebär att alla coacher jobbar utan ersättning.

Kim Karhu har arbetat som coach under 20 års tid. Han fokuserar mycket på att utveckla den mentala styrkan, framför allt hos ungdomar. Han poängterar vikten av vårt mindset och att det främsta verktyget för att lyckas ta sig fram i livet är att ha en positiv inställning.
‘’Tänk inte att någonting är omöjligt, det är snarare svårt, men det går!’’, menar Kim. ‘’Inställningen påverkar din förmåga att faktiskt försöka’’, fortsätter han.

Kim och Julia Karhu introducerar begreppet resiliens. Det betyder förenklat; förmågan att ta sig igenom hinder och återhämta sig från motgångar, men också att använda sig av erfarenheterna från dessa. 
De pratar dessutom om den generella oro som många människor tenderar att fastna i. 
‘’Många oroar sig otroligt mycket i onödan’’, menar Julia. ‘’Man ska inte alltid tro på det man tänker’’, tillägger hon.

‘’Powerpose’’, ‘’proaktivitet’’ och ‘’välmåendeskala’’ är nya glosor att skriva upp i anteckningsblocket! Forskning visar att vi tänker omkring 6200 tankar om dagen. Efter dagens föreläsning lämnar vi salen med minst lika många peppande citat om ‘’hur man bygger krockkuddar för de dagar då livet är lite tyngre’’. 

Typiskt!

Tintin Palmér
j22pati@svf.fhsk.se 
Marcus Krohn
j22krma@svf.fhsk.se 

G-BVQ5VFQ7W4