Den kallas mirakelmedicin av läkare, men för 34-åriga Victoria från Jönköping, som genomgick ECT-behandling för sin depression, till följd av hennes bipolära sjukdom, innebar det 10 års minnesförlust.

Trots att den som genomgår behandlingen riskerar allvarliga konsekvenser så gör Region Jönköpings län procentuellt flest behandlingar av den ifrågasatta ECT-vården i Sverige. Samtidigt är det den region i landet som har procentuellt flest återfall.

Elmer Rikner
j20riel@svf.fhsk.se

Madelene Politis
j20poma@svf.fhsk

G-BVQ5VFQ7W4