fkassabes

 

Två år efter andra barnet är kvinnor oftare sjukskriva än män. Detta enligt en studie som Försäkringskassan har gjort.

–       Det är det så kallade dubbelarbetet, säger Klas Rydell områdeschef på Försäkringskassan om orsakerna till sjukskrivningarna.

 

Att som kvinna bli sjukskriven två år efter andra barnen är dubbelt så stor än vad den är för män. Redan två år före första graviditeten är risken betydligt större. Detta har Försäkringskassan kommit fram till genom enkäter och intervjuer med familjer och läkare.

 

Orsaker till resultatet

Enligt studien beror detta på att kvinnor jobbar lika mycket som sina män och dessutom tar de ett större ansvar hemma.

–       Även om man delar på det fysiska arbetet så måste kvinnorna planera mer, säger Klas Rydell.

Att risken är som störst två år efter andra barnet beror på att arbetsbördan är som störst då. Detta gäller även för männen men inte i samma utsträckning.

–       Man kan fundera på om man har tappat arbetsförmågan på grund utav sjukdom eller om det faktiskt är så att man har tagit på sig för mycket, fortsätter Klas Rydell.

 

Utsatta yrkesgrupper

Mammor som jobbar inom vård, skola och omsorg är speciellt utsatta. Även saker som vart man bor, inkomst, och utbildning spelar roll.

 

Lokal prognos

I Jönköping har det inte gjorts några liknande studier. Detta gör det svårt att ge några exakta siffror men mönstret är det samma som i övriga delar av landet.

–      Jag är helt övertygad om att det är samma utveckling, säger områdeschefen i Jönköping.

 

Linda van Lith, Svf

 

 

G-BVQ5VFQ7W4