Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Den 9 februari 2022 hävdes de sista coronarestriktionerna, samt allmänna råd om att undvika trängsel. I samband med detta upphävdes också sjukdomen att klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Men exakt vad som gäller kan tyckas verka en smula oklart. Här är vad som gäller.

Glädjen var stor när klockan slog den 9 februari 2022. Två år efter att Jönköpings första coronafall upptäcktes ljuder återigen en positiv klang. 

Det var i ett pressmeddelande den 3 februari som generaldirektören på Folkhälsomyndigheten (FHM) Karin Tegmark Wisell rekommenderade regeringen att häva klassificeringen av covid-19 som samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Ett beslut som fattades av regeringen kort därefter.

Råd och rekommendationer som gäller nu:

Allmänna sammankomster (konsertbesök, mässor och nattklubbs – och restaurangbesök):
Dessa kan nu besökas utan att visa vaccinationspass och publikantalet på 500 personer slutar gälla. Det gäller för både utom – och inomhusevenemang och det finns heller inga regleringar på hur stort sällskap, mätt i antal personer, eller avstånd mellan dessa. De sedan tidigare begränsade öppettiderna på nattklubbar slopas och återgår till ordinarie öppettider.

Resor in – och utrikes:
Rekommendationerna om användande om munskydd i kollektivtrafik slopas och kravet på sittplats för långväga resor likaså. 
Det råder inte längre något inreseförbud vid inresa direkt från ett EU/EES-land eller Schweiz. Resor till Sverige från ett land utanför EU/EES, med undantag för Schweiz, gäller fortfarande inreseförbud fram till 31 mars 2022.

Vid sjukdom:
För allmänheten, både vuxna och barn, behövs inte längre testning ske. Även om du ska stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19 så råder det inga karantänsregler för symtomfria som bor i samma hushåll som en sjuk person.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är ovaccinerad bör vaccinera sig, iaktta fortsatt försiktighet, undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. 

Tobias Sjöstedt
j21sjto@svf.fhsk.se

G-BVQ5VFQ7W4