Att vara utomhus är på modet och även ett sätt att umgås utan någon större smittorisk. Det tros vara ett av skälen till att Scouterna fortsätter att växa i Jönköping.

– Vi har ställt om och inte in, säger Adam Lundberg, utvecklingskonsulent för scouterna i Östra regionen.

Intresset för scouterna är stort. Under 2020 registrerades 3000 nya medlemmar i landet, vilket motsvarar åtta nya medlemmar per dag vilket är en rekordökning enligt ett pressmeddelande från scouterna. Ökningen av antal ansökningar tros beror på att aktiviteter och möten är lätta att coronanpassa då större delen av verksamheten hålls utomhus.

– I Jönköping ökar de allra flesta scoutkårerna sitt medlemsantal där Huskvarna scoutkår toppar listan med 18% i ökning, säger Adam Lundberg, utvecklingskonsulent för scouterna i Östra regionen. Den stora skillnaden från tidigare år är att det både är fler som börjat och fler som stannat kvar i Scouterna under 2020.  Det beror nog till stor del på att vi ställt om och inte in och kunnat anpassa vår verksamhet under pandemin.

En aktuell fråga under pandemin är barn och ungas psykiska ohälsa, som enligt undersökningar har gått upp i och med den digitaliserade undervisningen och minimerade aktiviteter. Scouterna har tagit vid åtgärder för att utbilda sina ledare kring att motverka mobbning, förståelse kring NPF-diagnoser och psykisk ohälsa bland unga via olika utbildningar.

– Vi har även ett program för barn och unga som heter Free being me där scouter får makt och verktyg för att bli trygga med sina kroppar och se till att oro över utseende inte hindrar dem från att vara aktiva, ansvarsfulla och självsäkra. 

Bra sätt att koppla bort pandemin

Liv Svanberg blev medlem i scoutförbundet som nioåring och är nu inne på sitt sjunde år. Anledningen var att hennes pappa var scout som ung, och hans historier fick henne att bli intresserad.

– Pappa berättade många historier för mig och min syster om alla äventyr han fick vara med om som scout. Det blev liksom som en sagovärld som jag också ville in i, och scouterna har verkligen gett mig liknande minnen. 

Liv går första året på gymnasiet och påverkas av den digitaliserade undervisningen precis som många andra elever. Liv ser scouterna som ett bra sätt att koppla bort pandemin och vardagens våndor ur tankarna.

– Det är så skönt att kunna tänka bort coronan lite, säger hon. Man fokuserar så mycket på gemenskapen och aktiviteterna när man är på scoutträffarna. Det är också nice att kunna träffa folk fysiskt för skolan är mest på distans. Allt känns liksom som vanligt en stund.

Många intressen har uppdagats hos henne under sina år som scout. Bland annat intresset för natur och biologi.

– Jag har hittat vänner för livet tack vare scouterna och även insett att jag i framtiden vill jobba med natur eller biologi på ett eller annat sätt. Det är inte så många som gör det i min ålder känns det som, men på scouterna finns några likasinnade vilket är jättehärligt. 

Reporter: Olle Rydqvist


G-BVQ5VFQ7W4