SD:s regionråd Håkan Karlsson Nyborg har uttalat sig om att det är orimligt att pride ska få ha en egen flaggdag. Argumentet till detta ska vara att pride inte inkluderar alla personer. Vi har pratat med Ellen Creutz som är student på Södra Vätterbygdens folkhögskola om hennes tankar och känslor om frågan.

– Jag ser pride som en väldigt inkluderande grej. Det står för HBTQ men det står också för allas lika värde. I vissa aspekter är det ett politiskt budskap men jag känner att när man hissar flaggan visar man framför allt allas lika värde. Även om Sverigedemokraterna motiverar det som ett politiskt budskap så exkluderar dem ju en hel grupp människor och tar en ståndpunkt i frågan vilket är oroväckande, säger studenten Ellen Creutz.

Det handlar i grund och botten om att Sverigedemokraterna anser att rörelsen pride inte inkluderar alla personer i samhället. De menar i stället att rörelsen ska ha exkluderat och uteslutit personer från partiet som verkligen velat vara med och anser därav att dem inte behandlar alla människor lika.

”Rörelsen pride har vid åtskilliga tillfällen agerat exkluderande och aktivt motarbetat medverkan från ett av Sverige största folkvalda partier. Vi anser därför att Pridefestival, under vecka 34 eller vid lokala arrangemang, inte ska ingå under övriga flaggdagar”, skriver SD vilket Jönköpingsposten har rapporterat om. 

Hur känner du när du hör det här?
– Jag förstår vad dem tänker men SD har själva agerat exkluderande i sin politik. Jag tycker det är naivt av SD att säga att man är exkluderade, man kanske ska ta sig en titt på sig själv då och känna varför är vi det då? Att vår politik kanske inte faller rätt inom deras linje och vi kanske inte är ett bra parti för HBTQ-personer, säger Ellen Creutz.

Vad tror du att Sverigedemokraterna behöver göra med HBTQ frågorna?
– Jag tror dem måste sätta sig in mer i det. Det känns som SD inte förstår, det känns väldigt empatilöst ibland hur dem tänker. Min önskan är att dem skulle öka sin förståelse kring HBTQ-personer. Låt folk vara glada för att vara en HBTQ-person skadar ju ingen annan, säger hon.

SD vill reglera vilka flaggor som ska få finnas utanför offentliga byggnader och att politiska flaggor ska förbjudas. Ett exempel på en flagga som kan komma att påverkas av detta är alltså Pride flaggan som ska symbolisera mångfalden inom HBTQ den kommer ursprungligen från USA men används över hela världen.

Vad betyder flaggan för dig?
– Om man ser att den är hissad så tyder det på trygghet. Den här kommunen, företaget eller vad det nu kan vara står verkligen för en lika behandling. Det representerar en trygghet i allas lika värde. Det är en markör för att vi ser dig och att du är viktig, menar hon.

Martin Sandberg
J22sama@svf.fhsk.se