Nästan varannan vuxen svensk, 46 procent, har hälsofarligt dålig kondition, enligt en ny studio gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Studien omfattar 350 000 personer i åldern 18-74 som frivilligt har genomgått en hälsoprofilsbedömning. Enligt studien har svenskars konditionsförmåga försämrats markant. Mellan åren 1995-2017 har antalet svenskar med hälsofarligt dålig kondition ökat från 27 procent till 46 procent. De grupper i samhället vars kondition försämrats mest är män, lågutbildade och unga vuxna. Dålig kondition ökar risken för sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes.
– Nu måste samhället agera. Detta är inte hållbart, säger forskaren Elin Ekblom Bak till TT.

G-BVQ5VFQ7W4