Sju av åtta partier är överens: Pressödet höjs med 20 procent

Samtliga riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna, är överens om att höja presstödet med 20 procent i början av nästa år. Syftet med ökningen är att återuppväcka områden i landet – som förlorat eller håller på att förlora sin lokala journalistik. Den 1 januari 2019 ska presstödet höjas med 20 procent. År 2020 ska stödet ha utökats till […]

Kollektivtrafiken på landbygden behöver förbättras

Glesbygdsfrågorna har hamnat i fokus. Gunilla Holmberg–Karlsson på stadsbyggnadskontoret i Jönköping anser att kommunen har en levande landsbygd men att kollektivtrafiken kan förbättras. Anna Nilsson som driver Öresrums Livs är inne på samma linje. – De borde tänka mer på bussförbindelserna, så att det är lättare att komma hit eller åka här ifrån, säger Nilsson.