Läs artikelserien om svenska elitklubbars ekonomi och hur det påverkar spelet på plan.

Få en bild om hur pengafördelningen ser ut och hur mycket det kan kosta när spelet på plan inte är det bästa.

Axel Strandberg
j21stax@svf.fhsk.se