Förtidsröstandet slår rekord

0 0
Read Time:4 Minute, 37 Second

Att rösta innan valdagen blir allt vanligare. I år slår förtidsröstningen alla rekord. De lättillgängliga lokalerna och att traditionerna kring valdagen minskar, anses vara de största anledningarna till den växande trenden.

Fem dagar innan valdagen har drygt 30 000 personer förtidsröstat i Jönköpings län. Det är 11 procent fler än alla de som förtidsröstade i valet 2006. I hela Sverige är ökningen hittills 27 procent. Att förtidsrösta blir allt mer populärt. Förra valet röstade var åttonde väljare, av de som använde sin rösträtt, innan valdagen.

I Jönköpings län kan man i år förtidsrösta på 27 platser. Bland annat i kommunförvaltningens reception i Juneporten. På glasdörrarna sitter skyltar med texten ”Här kan du förtidsrösta”. Svarta fotspår på golvet leder fram till röstmottagaren Tina Lusth. Hon har märkt att förtidsröstarna blivit fler, och att de i första hand kommer från två grupper.

– Det är främst äldre och yngre som förtidsröstar. Det är lätt att komma hit för de äldre; färdtjänsten kommer enkelt fram och de slipper trängas. Många ungdomar reser mycket och har ett friare liv. September är en resemånad. De är inte heller lika inrutade i traditioner när det gäller valdagen som deras föräldrageneration.

Trycket har börjat

På måndagseftermiddagen är det relativt lugnt i lokalen i Juneporten, även om den aldrig blir tom. Men under lunchtid och senare på dagen, då många slutar jobbet, förstärks röstmottagarna med extra personal.

– Hittills har det kommit i snitt 200 personer per dag och röstat hos oss, berättar Tina Lusth. Men det är först i dag som det riktiga trycket börjat.

Leyla Is är en av dem som precis har röstat. Om tio minuter går hennes tåg. Hon bor i Nässjö, men pendlar till Jönköping där hon pluggar.

– Jag har inte så mycket tid, därför röstar jag i dag. Det är första gången jag förtidsröstar, det är en jättebra grej.

Just bristen på tid, att människor inte har tid att stå i kö och har svårt att planera in röstningen på valdagen, tror Leyla Is är anledningen till att fler förtidsröstar.

Förstagångsväljaren Olof Gustafsson har precis flyttat till Jönköping, men är inte skriven där, och orkar inte åka hem speciellt till valdagen. Därför röstar han några dagar tidigare.

– Det har nog varit mer tradition kring valdagen förr, men det är inte så viktigt för mig att jag åker hem. Jag tror att fler förtidsröstar för att det blivit enklare och bättre tillgänglighet.

Stärkt beredskap

Att förtidsrösta är en tilltagande trend. Valnämnden i Jönköpings kommun har stärkt beredskapen genom att öka antalet röstningsmottagare och röstningslokaler att förtidsrösta i. Ulla Freid, tjänsteman i valnämnden, har sett siffrorna öka under flera år.

– Tillgängligheten tror jag är den största anledningen till att fler förtidsröstar. Det är smidigt, och kan nog göra att valdeltagandet ökar. Dessutom håller de gamla traditionerna kring valdagen på att försvinna.

För många omgärdas valdagen av traditioner; man klär sig lite finare, äter middag tillsammans och valvakar. Söndagen blir en liten festdag. Att rösta på valdagen blir då en ritual.

– En ritual är när man utför en handling tillsammans med andra under ett begränsat tidsutrymme, där handlingen kommenterar och bekräftar samhällsordningen, säger Agneta Lilja, lektor i etnologi. Valdagen är ett jättebra exempel på en rituell handling.

Hon beskriver hur det nästan kan vara karnevalsstämning i kön in i vallokalen.

– Det kommenteras, skrattas och skojas. Man hälsar på dem som kommer ut ur lokalen. Vissa tar med hela familjen och gör det till en skojig utflykt. Samtidigt som det är högtidligt och man tänker på hur man klär sig. Man bekräftar för varandra att det är en väldigt viktig handling för många.

Ritualen tappar sin kraft

Valdagen är en offentlig ritual. Det är viktigt att andra ser att man röstar.

– Genom att vara villig att delta i valet ställer man sig inte utanför samhället. Man visar, för både sig och andra, att man är en god och ansvarstagande samhällsmedborgare. Speciellt i mindre lokala sammanhang är det viktigt att andra ser att man röstar.

I ett alltmer fragmenterat samhälle, där många bor i storstäder och där gemensamma nationella traditioner nästintill försvunnit, verkar röstningen som ritual tappa sin kraft. Agneta Lilja tror dock att merparten av svenskarna fortfarande tycker att det viktigt att rösta på själva valdagen.

– Men det är också ett faktum att vi lever i en tid där människor har omvälvande liv. Man reser till exempel mycket, och det slår igenom i vissa grupper. För ungdomar är det mindre angeläget att rösta på valdagen, det är en viktigare och starkare känsla för oss äldre. Och ritualen kan ha varit viktigare för några årtionden sedan, till exempel under det radikala 70-talet.

Fakta / förtidsröstning:

  • Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen.
  • Valnämnden i varje kommun ser till att det finns röstningslokaler. De enda platser som inte bör användas är partilokaler och religiöst betonade platser. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.
  • 3 321 lokaler i hela landet kommer att hålla öppet för förtidsröstning från den 1 september. Det är en liten ökning jämfört med valet 2006. Vid detta val är dessutom 55 lokaler mobila, mot 11 vid valet 2006.
  • Nya regler det möjligt att spontanrösta på flera orter, bland annat i Stockholm och Göteborg. Där kan den som har glömt sitt röstkort hemma få det utskrivet på plats i röstlokalen.
  • Förtidsrösterna skickas till vallokalen i det valdistrikt där väljaren bor. När vallokalen har stängt på valdagen prickas väljaren av i röstlängden. Valkuverten läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. Sedan öppnas alla valkuvert och valsedlarna räknas.

Källa: Valmyndigheten

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Tidigare Elev

Scroll Up