Under några dagar har ett antal studerande vid journalistlinjen besökt Bryssel och där sett lite av EU och det arbetet som sker där. EU har makt över 500 miljoner människor och det är många beslut som fattas av EU som berör oss. Trots det minskar antalet utrikeskorrespondenter och vi svenskar vet i allmänhet ganska lite om hur EU arbetar.

Vi har bland annat träffat Sveriges Radios utrikeskorrespondent Jens Möller, EU-parlamentarikern Alf Svensson, varit på EU-parlamentet, EU-kommissionen, utställningen Parlamentarium och besökt ett företag som arbetar med information och reklam med stora EU-uppdrag.

G-BVQ5VFQ7W4