Jönköpings kommuns kampanj – ”Öppna din dörr” – för att värva gode män till ensamkommande flyktingbarn har varit framgångsrik. Trots uppskrivna prognoser gällande antalet ensamkommande nästa år så är läget under kontroll, säger Linda Löfgren på överförmyndarnämnden.

Antalet ensamkommande flyktingbarn väntas öka kraftig de närmast följande åren. Sedan 2005 finns det en lag som innebär att alla barn som kommer till Sverige, utan förälder eller annan vuxen och saknar uppehållstillstånd, skall tilldelas en god man under tiden som deras asylärende hanteras.

Johnny Samuelsson, som är ordförande i Riksföreningen gode män vårdnadshavare, berättar för TT att det under flera år varit problem för vissa kommuner att rekrytera gode män i den utsträckning som krävs.

Han ser också en risk att många gode män tar på sig alldeles för många uppdrag och därför inte förmår att ge varje barn den hjälp som de behöver.

Linda Löfgren som är enhetschef på överförmyndarnämnden i Jönköpings kommun berättar att de uppskrivna prognoserna har gjort att de dragit igång en kampanj – Öppna din dörr – och gått ut i såväl i lokalmedia som på kommunens hemsida om det ökade behovet av gode män.

– Vi har haft ett bra gensvar, absolut, men visst finns det ett fortsatt stort behov och vi kommer att behöva ännu fler, säger Linda Löfgren som ändå anser att läget är under kontroll.

De barn som kommer till Jönköping är oftast mellan 14 och 17 år och kommer från Irak, Afghanistan och Somalia.

För att vara god man krävs att man inte förkommer i belastningsregistret och inte har några skulder hos Kronofogden.

– Men först och främst så måste man vilja göra en insats som god man. Du får ju en väldigt stor betydelse för de ensamkommande barnens första tid i Sverige, säger Linda Löfgren.

De som blir antagna som god man får en utbildning av kommunen och en ständig uppföljning. Arvodet är 200 kronor per timma, samt ersättning för resor och andra utgifter.

FAKTA:
God man för ensamkommande barn.
En god man ska träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe.
Biträda barnet i kontakt med Migrationsverket.
Se till att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt.
Uppdraget upphör när barnet får permanent uppehållstillstånd eller lämnar landet.
God man har ingen försörjnings- eller omvårdnadsplikt utan det sköts av familjehemmet eller HVB-boendet.
God man ska heller inte hantera asylfrågan utan den sköts av det offentliga biträdet.

Källa: Jönköpings kommun.

Av: Markus Engberg